Θέλω να ενημερώνομαι άμεσα για όλα τα σεμινάρια,εργαστήρια & events.

Marketing-Management Επικοινωνία Αθλητική Ψυχολογία 18 Ιουνίου 2016
Marketing-Management Επικοινωνία Αθλητική Ψυχολογία 18 Ιουνίου 2016
MMA Mixed Martial Arts 19 Ιουνίου 2016
MMA Mixed Martial Arts 19 Ιουνίου 2016
Sports Massage & Stretching 22 Οκτώβρη 2016
Sports Massage & Stretching 22 Οκτώβρη 2016
Kinesio Tape (ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ) 23 Οκτώβρη 2016
Kinesio Tape (ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ) 23 Οκτώβρη 2016

Calendar

Pilates Reformer 16 Απριλίου 2016
Pilates Reformer 16 Απριλίου 2016
WINTER BOOTCAMP 13-14-15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
WINTER BOOTCAMP 13-14-15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
GROUP TRAINING CERTIFICATION 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
GROUP TRAINING CERTIFICATION 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
BOSU® Official Complete System 2-3 ΜΑΙΟΥ 2015
BOSU® Official Complete System 2-3 ΜΑΙΟΥ 2015
KETTLEBELLS WORKSHOP 9 MAIOY 2015
KETTLEBELLS WORKSHOP 9 MAIOY 2015
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ CPR/AED 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ CPR/AED 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

fitness πιστοποιήσεις και φορείς